Over

EM - ARCHIVE 2013, http://ecole-mondiale.org

Als kinderen van het modernisme beschouwen we 'natuur' en 'cultuur' als tegengestelde concepten binnen een binaire relatie. Verschillende visies en disciplines hebben zich over het paradigma gebogen. In sociale wetenschappen werd het doorgaans erkend als de eeuwige tweestrijd tussen 'aangeboren' en aangeleerd', die onze samenleving al twee eeuwen in de ban houdt.

Meer recent groeide het besef we door het bestuderen van biologische evolutiemechanismen meer inzicht krijgen in hoe culturele ideeën evolueren, en dat die in dat opzicht elkaars afspiegeling zijn. In die benadering doorlopen beide processen een apart, maar parallel traject dat hen dichter bij elkaar brengt tot ze elkaar weerspiegelen.

Vandaag poneren we echter een nieuwe stelling, met implicaties voor de hele mensheid: het antropoceen, een geologisch tijdperk dat we zelf hebben uitgebouwd, of de idee dat de menselijke activiteit de natuurlijke activiteit over de hele planeet domineert en overal haar stempel op drukt. Natuur en cultuur vallen voortaan helemaal samen. In het antropoceen zijn de parallelle trajecten scheefgegroeid, en werd de relatie tussen cultuur en natuur geherinterpreteerd en bijgestuurd. Volgens sommigen vallen ze voortaan samen. We zien natuur steeds vaker als een vorm van culturele productie en reproductie, waarbij disciplines, resources en methodologieën samen in een hybride omgeving uitmonden.

Aan de ingang van het Dudenpark werd een nieuwe tuin met meer dan 30 geneeskrachtige en aromatische kruiden aangelegd. Dat is Le Jardin Essentiel (De essentiële tuin) De tuin neemt een gedeelte in van de in de 19de eeuw aangelegde dreef in Frans-Engelse stijl, die uitging van symmetrie en het neoclassicistische principe van orde scheppen in de natuur. Boven de tuin, op het observatiebalkon, zijn buren welkom om in het laboratorium met een destillatie-installatie verschillende vormen van extracten, combinaties en oplosmiddelen te testen en zo de kruiden uit de tuin langzaam in allerlei producten om te zetten. Tegelijk zal een cultureel destillatieproces de aanzet geven tot een nieuwe relatie tussen maatschappij en natuur. Het gevarieerd aanbod aan design en artistieke interventies op de site zal daarvan doordrongen raken.

Tussen juni en september zullen we die concepten belichten in het kader van een doorlopend programma. We nodigen u uit om samen met ons te komen groeien, destilleren, creëren, proeven, reflecteren, bedenken en kuieren in de hybride ruimte van Le Jardin Essentiel.