Rudy Luijters

Het werk van Luijters vertrekt steeds vanuit een sterk analytische (fenomenologische) en conceptuele benadering. Onderzoek naar culturele tekens –in de meest brede zin van het woord –vormt een wezenlijk onderdeel van het werk en is soms ook het doel. Terughoudendheid met betrekking tot het veranderen van de werkelijkheid is een nadrukkelijk streven.

Natuurlijke processen en veel aandacht voor sensorische elementen komen in vrijwel alle werken sterk naar voren. Zijn praktijk beslaat een breed spectrum van het inrichten van de openbare ruimte en het ontwerpen van parken tot het tekenen van onder meer planten. Daarnaast is Luijters ook imker.

Programma