École Mondiale

In 1905 legt Koning Leopold II in Tervuren de eerste steen voor zijn bouwproject Ecole Mondiale, een school met acht afdelingen die zakenlieden, avonturiers en ontdekkingsreizigers zou opleiden voor een koloniale carrière. De klassieke acht afdelingen waren: landbouwkunde, etnografie, geschiedenis, talen, recht, wiskunde, geneeskunde en natuurgeschiedenis. Naast deze afdelingen was er ook een documentatiecentrum, met de hoop dat de afgestudeerden een internationaal kenniscentrum zouden uitbouwen. Leopold wilde vooral mensen voorbereiden om nieuwe gebieden te verkennen. Vandaag hoeven we de wereld niet meer te verkennen, maar moeten we leren hoe we voor onze bestaande wereld moeten zorgen. Daarom onderzoeken en testen we of een gelijkaardig ambitieus opleidingstraject mogelijk is, gebaseerd op vaardigheden en gericht op ieders beter begrip en zorg voor onze huidige wereld. Daarom stellen we voor om de acht afdelingen van Leopold te vervangen door negen Fieldstations die focussen op de mogelijkheid en onmogelijkheid van Resonazverhältnis. I. Historical Introduction- Healing Dept. – Recruitment, II. Sacred Geometry, III. Terra, IV. Energy -Frequency- Dimensions, V. Time, VI. I-Carus, VII. Polarities, and VIII. Cosmology.

Om onze Ecole Mondiale te onderscheiden van die van koning Leopold, verwijzen we naar ons project met EM. We hebben speciaal voor de term ‘fieldstation’ gekozen om activiteiten te kenmerken die de nadruk leggen op denken tijdens het doen. De locatiegebonden casestudy's die wij rond elk fieldstation willen opzetten vragen en vergemakkelijken participatie op een tot nog toe ongekende schaal. En uiteraard is ons programma gebaseerd op het werk van historische pioniers – wetenschappers, kunstenaars, filosofen en dromers – die wij beschouwen als EM-alumni.

In 2013, na “Last Expedition”, een interdisciplinair event aan de vooravond van de sluiting van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, begonnen Filip Van Dingenen en Ive Van Bostraeten de Ecole Mondiale te herdenken. Het doel van de 10 thematische ‘field stations’, op diverse locaties, is om de haalbaarheid van de Ecole Mondiale te herdefiniëren en als pedagogisch project te onderzoeken. De term "Field Station" omvat een aantal didactische elementen en zal vanuit verschillende invalshoeken en per onderwerp geordend/verweven worden. "Field Stations" omvatten presentaties in de vorm van tentoonstellingen, lezingen, workshops, studiereizen, excursies, ‘re-enactements’, vertoningen, rondetafelgesprekken en polyvalente activiteiten. Elk 'field station' zal begeleid worden door een publicatie, en het project zal een documentatiecentrum krijgen, zoals ontworpen in het originele plan van 1902, dat de essentie en sterkte van het project moet vormen.

De thematische nadruk van de 'field stations' zal liggen op de relatie mens-natuur-milieu, de transitiebeweging, diepe ecologie, sacrale geometrie, bio-energetica, kosmologie en de studie van verschillende contradicties binnen het kader van het dialectische principe van dynamiek en verbondenheid. Hiermee willen wij een proces-based, experimentele, speelse en geïntegreerde pedagogie geënt op co-creatie ontwikkelen in samenwerking met specialisten uit verschillende vakgebieden.

Elk fieldstation schetst een mate van betrokkenheid die verkend moet worden. In elk fieldstation zijn verschillende casestudy's mogelijk, die locatiegebonden toepassingen zijn van een specifieke mate van betrokkenheid bij een bepaalde plaats, groep mensen en bezorgdheden. We beschouwen elke casestudy niet als een alleenstaand geval, dat enkel van waarde is voor die locatie, maar als cumulatieve casestudy's, d.w.z. wat elders gebeurt heeft vertakkingen tot hier. In dat opzicht bouwt elke nieuwe casestudy voort op voorgaande casestudy's. Aan de hand van artistieke strategieën, zoals gezien door de prisma's van wetenschap, esthetica en esoterische combinaties, passen wij talrijke didactische elementen toe. Elk fieldstation stimuleert actieve participatie, omdat voor EM ‘denken tijdens doen’ cruciaal is voor het bepalen van toekomstige manieren van leven&zijn.

Programma