Aleppo

Aleppo is een laboratorium voor experimenten op het vlak van performance en politiek. Het is een onafhankelijk onderzoekscentrum in Brussel dat tijdelijke programma's van reflectie organiseert, telkens vertrekkend vanuit een specifieke vraag die in onze tijd als dringend wordt beschouwd, en telkens in een ander format. Elk voorstel wordt opgevat als een wit gat: een gat waarrond zich een efemere gemeenschap verzamelt; een tijdelijke breuk in het tijdsoppervlak, waaruit een stroom onopgeloste vragen kan vloeien. Voor een residentie in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten heeft Aleppo zijn werkruimte in het Vanderborght-gebouw in Brussel.

Programma